Tips huurder bij ontbreken vergunning

Er zijn helaas nog steeds verhuurders op de markt die kamers verhuren in strijd met gemeentelijke regelgeving. Als de gemeente daar achter komt, wordt de verhuurder dikwijls aangeschreven met de eis om de verhuur van kamers te beëindigen. Uiteindelijk komt dit allemaal op het bordje van de huurders terecht, die vaak op stel en sprong moeten verhuizen. Wat kan je als huurder doen als dit je overkomt?

 

De uitspraak van de kantonrechter te Utrecht 16 november 2011 (LJN: BU5345) geeft een mooi voorbeeld van deze situatie. Ook hier werd een woning kamersgewijs verhuurd, echter in strijd met het bestemmingsplan van de gemeente Utrecht. De gemeente dreigt de verhuurder met ontruiming. De verhuurder maakt tegen dat besluit geen bezwaar en verzoekt de huurders te vertrekken, hetgeen zij uiteindelijk doen.

De rechter overweegt dat het ontbreken van een vergunning is aan te merken als een gebrek dat niet meer hersteld kan worden. De verhuurder is aansprakelijk voor de door huurders geleden schade. Omdat de huurders hun kosten niet hadden onderbouwd, schat de rechter deze in op
€ 500,00 per persoon.

 

Juridisch kader


Het is nog maar de vraag of deze uitspraak bij toetsing door een hogere rechter in stand zou blijven. Het verband tussen het gebrek (het ontbreken van een vergunning) en de schade (de verhuiskosten) staat niet vast. Immers, de aanschrijving van de gemeente was gericht op de verhuurder, niet de huurders. De verhuurder – en niet de huurders - moest de verhuur van kamers beeindigen. De gemeente had weliswaar aangegeven dat er onrechtmatig werd verhuurd, maar was niet feitelijk tot handhaving overgegaan. De huurders waren niet in een ontruiming betrokken.

 

Tips

 
Als je als huurder wordt geconfronteerd met het ontbreken van gemeentelijke toestemming voor het verhuren van je kamer, zou je veel discussie kunnen voorkomen door zelf de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Dat kan je bewerkstelligen door een aangetekende brief te sturen waarin je vaststelt dat de vergunning voor verhuur ontbreekt en waarin je verklaart dat je de huurovereenkomst om die reden ontbindt en aanspraak maakt op vergoeding van alle kosten die dat met zich meebrengt. Het is het belangrijk dat je zo veel mogelijk onderbouwt welke kosten je maakt. Bewaar werkelijk ieder bonnetje!

Een andere mogelijkheid vergt meer lef maar levert ook meer op. Je kan namelijk ook gewoon in je huurwoning blijven. De gemeente zal uiteindelijk handhavend optreden en de verhuuder een dwangsom opleggen bij voortdurende overtreding van de regelgeving. In die situatie zal de verhuurder eerder geneigd zijn om je kosten te vergoeden, als je maar verhuist.

 

Vragen

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Schroom niet om contact op te nemen met Hulpbijhuren via email: advies@hulpbijhuren.nl of tel: 030 - 214 50 24.


vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Heeft u ook een juridisch probleem? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


ONLINE

Stel uw vraag via volgend formulier en stuur eventueel uw bijlage mee. Binnen 24 uur krijgt u een reactie van een advocaat.> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Pro deo advocaat
> Over Hulpbijhuren.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners
> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement