Privacy Statement

Hulpbijhuren.nl, gevestigd in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.hulpbijhuren.nl/
tel. 030-2145024

 

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens kunt u ons bereiken via advies@hulpbijhuren.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hulpbijhuren.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

 • Voor- en achternaam
 • BSN-nummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Parketnummers
 • Justitiële documentatie
 • Foto's/camerabeelden
 • Gegevens over gezondheid
 • Overige (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier, waaronder begrepen een eventueel verstrekt toelichting op een (contact)verzoek
 • (Geanonimiseerde) gegevens over uw activiteiten op onze website (ten behoeve van Google Analytics)
 • (Geanonimiseerde) gegevens omtrent internetbrowser en apparaat type
   

Het is de gebruikers van onze website niet toegestaan om via het online formulier gevoelige informatie met ons te delen (waaronder ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijk gedrag). Indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor een goede zaaksbehandeling wordt verzocht deze gegevens te delen in een persoonlijk (telefoon)gesprek.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via advies@hulpbijhuren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hulpbijhuren.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

 • Om in staat te zijn contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verzoek, vraag of opdracht;
 • Om in staat te zijn om de kans van slagen van een gewenste procedure te kunnen inschatten;
 • Om in staat te zijn om voor u onze diensten te verrichten.
 • Om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • Om te voldoen aan een gerechtvaardigd belang.


Geautomatiseerde besluitvorming

Hulpbijhuren.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hulpbijhuren.nl) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hulpbijhuren.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de in de advocatuur gebruikelijke bewaartermijn. Deze bewaartermijn bedraagt 5 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hulpbijhuren.nl verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hulpbijhuren.nl gebruikt op haar website(s) functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hulpbijhuren.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Terzake de analytische cookies geven wij aan dat wij gebruik maken van het veel gebruikte Google Analytics. Daarbij hebben wij er voor gekozen om
 

 • een bewerkersovereenkomst met Google af te sluiten;
 • de laatste vier cijfers van uw IP-adres niet te delen met Google;
 • de optie “gegevens delen” uit te zetten;
 • de optie Remarketing uit te zetten;
 • geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
   

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hulpbijhuren.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advies@hulpbijhuren.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hulpbijhuren.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dat kan via de volgende link:
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hulpbijhuren.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via advies@hulpbijhuren.nl.

 STEL EEN VRAAG

Heeft u ook een juridisch probleem? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

Hulp bij huren

STEL UW VRAAG:


ONLINE

Stel uw vraag via volgend formulier en stuur eventueel uw bijlage mee. Binnen 24 uur krijgt u een reactie van een advocaat.> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Pro deo advocaat
> Over Hulpbijhuren.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners
> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement