Huurverhoging

Een huurverhoging vindt alleen plaats op de in de wet voorgeschreven manier. De uitspraak van het Hof Leeuwarden van 23 augustus 2011 (LJN: BR5592) is daar een mooi voorbeeld van.

De feiten


Tussen twee partijen bestaat een huurovereenkomst. De verhuurder verhoogt de huurprijs in juni 2006 met terugwerkende kracht per 1 mei 2006. Daarna verhoogt de verhuurder de huurprijs weer per 1 september 2006. De huurder maakt tegen alle huurverhogingen bezwaar. De verhuurder heeft zich in beide gevallen niet tot de huurcommissie gewend.


Bij de kantonrechter


De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst, stellende dat huurder een huurachterstand heeft laten ontstaan (de optelling van de door huurder niet geaccepteerde huurverhoging). De kantonrechter heeft de vorderingen van verhuurder afgewezen. De verhuurder gaat in hoger beroep bij het Hof Leeuwarden.

Bij het Hof


Het Hof oordeelt dat de huur krachtens artikel 7:250 BW wordt verhoogd op de in artikelen 7:252 en 253 BW voorgeschreven wijze. Een huurverhoging moet twee maanden van te voren schriftelijk door de verhuurder worden aangekondigd. Dit brengt mee dat de huurverhoging niet met terugwerkende kracht kan ingaan.

Het Hof constateert voorts dat de huurder tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgestelde huurverhogingen. Artikel 7:253 BW, eerste lid, geeft aan dat vervolgens de verhuurder naar de huurcommissie dient te stappen om een oordeel over het voorstel tot huurverhoging te verkrijgen. Dat de verhuurder ervoor heeft gekozen zulks niet te doen, komt voor zijn rekening.

 

Waarom relevant?

 

De uitspraak van het Hof bevestigt dat aan een huurverhoging strenge eisen kunnen worden gesteld. Als de huurder bezwaar maakt, gaat de huurverhoging pas in als de huurcommissie hierover een uitspraak heeft gedaan. Tot die tijd kan er geen huurachterstand betreffende de huurverhoging ontstaan.

De artikelen 7:252 en 253 BW zijn niet van toepassing op geliberaliseerde huur. Dat betekent dat een huurverhoging op de overeengekomen wijze direct ingaat, ook als de huurder daartegen bezwaar maakt.

 

Vragen?

 
Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Schroom niet om contact op te nemen met Hulpbijhuren via email: advies@hulpbijhuren.nl of tel: 030 - 214 50 24.


vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Heeft u ook een juridisch probleem? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


ONLINE

Stel uw vraag via volgend formulier en stuur eventueel uw bijlage mee. Binnen 24 uur krijgt u een reactie van een advocaat.> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Pro deo advocaat
> Over Hulpbijhuren.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners
> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement