Nieuwe huurovereenkomst na ontbinding

Na een succesvolle ontbindingsprocedure kan de verhuurder (eventueel met de hulp van een deurwaarder) bewerkstelligen dat de huurder zijn huurwoning verlaat. Het komt echter regelmatig voor dat de verhuurder niets onderneemt en gedoogt dat de huurder blijft zitten waar hij zit. De vraag is of de huurder hier rechten aan kan ontlenen. Voor die vraag zag het Hof Den Bosch zich gesteld in de zaak die leidde tot de uitspraak van 5 februari 2013 (LJN: BZ0899).

 

Kort samengevat gaat het in deze zaak om het volgende. Een huurder is door de kantonrechter veroordeeld tot ontruiming van zijn huurwoning vanwege een huurachterstand. De verhuurder en huurder treffen na het vonnis een regeling die inhoudt dat de huurder in de huurwoning mag blijven, met de aantekening dat de verhuurder na een periode van 12 maanden bekijkt of hij een nieuwe huurovereenkomst met de huurder sluit. Voor het einde van deze periode ontruimt de verhuurder de huurwoning alsnog met het argument dat de huurder overlast veroorzaakt. De huurder is het daar niet mee eens en stapt naar de kort geding rechter.

 

Bij het Hof

 
Volgens de huurder maakt de verhuurder misbruik van zijn bevoegdheid om de woning te ontruimen. De huurder beroept zich op de wet (artikel 7:230 BW) waarin staat dat er een nieuwe huurovereenkomst ontstaat indien de huurder na afloop van de huurovereenkomst met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt.

 
Het Hof overweegt dat het op de weg van de huurder ligt om aan te tonen dat er een nieuwe huurovereenkomst is ontstaan. De regeling die partijen hebben gesloten brengt niet automatisch mee dat er een nieuwe huurovereenkomst tot stand komt. Artikel 7:230 BW geldt niet als partijen een andere bedoeling hebben met het voortgezet gebruik door de huurder. Pas als de verhuurder zijn rechten uit het ontruimingsvonnis prijs geeft, doet zich de situatie van artikel 7:230 BW voor.

 

Belang

 

De proefperiode van een jaar vindt het Hof niet onredelijk. De vraag blijft of het Hof ook tot deze beslissing was gekomen als de huurder langer dan een jaar in het gehuurde zit en daar ook maandelijks een vergoeding voor betaalt. Andere rechters hebben de grens ook bij een jaar gelegd. 

Vragen?


Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Schroom niet om contact op te nemen met Hulpbijhuren via email: advies@hulpbijhuren.nl of tel: 030 - 214 50 24.


vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Heeft u ook een juridisch probleem? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


ONLINE

Stel uw vraag via volgend formulier en stuur eventueel uw bijlage mee. Binnen 24 uur krijgt u een reactie van een advocaat.> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Pro deo advocaat
> Over Hulpbijhuren.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners
> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement