Buren en overlast

Inleiding


“Mijn buren zijn gek op mijn pianospel. Laatst gooiden ze mijn ruiten in om mij beter te kunnen horen spelen”, grapte William Levi Dawson (Amerikaanse componist) ooit.

Burenoverlast is van alle tijden, rangen en standen. De bewoners van Rome en Ostia klaagden in 400 v Chr. al over hun luidruchtige buren. In veel gevallen blijft het bij irritatie over en weer. Soms schakelt men de politie, de buurtbemiddeling of de gemeente in. Vaak ook roepen gedupeerden de hulp in van de woningcorporatie die een woning verhuurt aan de overlastveroorzaker(s). Dat is ook logisch: de verhuurder kan bewerkstelligen dat de overlastveroorzaker definitief vertrekt door het huurcontract te beëindigen. Daarom bepaalde de Hoge Raad in 1992 dat woningcorporaties de overlastklachten van huurders met betrekking tot andere huurders serieus moeten onderzoeken en waar mogelijk maatregelen moeten treffen. In 2012 bevestigde het Hof Den Bosch dat deze verplichting voor de verhuurder ook geldt tegenover gedupeerden die zelf geen huurder zijn van de woningcorporatie (Hof Den Bosch 6 maart 2012, WR 2012, 72).

Overlast objectiveren


Waar het betrekkelijk eenvoudig is om de rechter ervan te overtuigen dat je overlast ervaart van je buren, daar is het lastiger om aan te tonen dat er sprake is van onrechtmatige (niet toelaatbare) overlast. Daarvoor moet er meer aan de hand zijn dan het ondervinden van enige hinder van je buren. Een huilende baby klinkt niet bepaald als muziek in de oren, maar zal gedoogd moeten worden. En als de muziek bij de buren een keer wat harder staat, zal er nog geen sprake zijn van onrechtmatige overlast.

Het is de taak van de eisende partij om inzichtelijk te maken om welke overlast het gaat, hoe ernstig de overlast is, hoe vaak de overlast voorkomt en hoe lang de overlast duurt. Het bewijs daarvan kan op alle mogelijke manieren geleverd worden: notities, sommatiebrieven, mutaties van de politie, foto’s, beeldmateriaal etc. De rechter is vrij om dit bewijs te waarderen. Uit de overlastrechtspraak blijkt dat de rechter veel waarde toekent aan getuigenverklaringen van omwonenden die de overlast ook ervaren.

Waar het gaat om geluidoverlast kan de gedupeerde de onrechtmatigheid aantonen door te wijzen op de overschrijding van een (wettelijke) geluidsnorm. In het Bouwbesluit 2003, het Gebrekenboek van de huurcommissie, de Wet Geluidshinder en het detailhandel en ambacht bedrijven zijn die normen vastgelegd. Als het gaat om overlast van het gebruik van een harde vloer in een appartementencomplex, dan biedt vaak het splitsingsreglement in samenhang met de splitsingsakte soelaas.

Maar ook de houding van de overlastveroorzaker kan meewegen in het oordeel van de rechter. De onrechtmatigheid van overlast zit namelijk ook in de moeite die het de overlastveroorzaker kost om de overlast op te heffen. Hoe eenvoudiger de oplossing, hoe meer er van de overlastveroorzaker gevergd kan worden.

Vragen?


Heeft u of iemand in uw omgeving te maken met overlast van de woonomgeving, neem dan gerust contact op met mr. M.M. de Jonge, advocaat huurrecht tel. 030 - 214 50 24 en advies@hulpbijhuren.nl.vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Heeft u ook een juridisch probleem? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


ONLINE

Stel uw vraag via volgend formulier en stuur eventueel uw bijlage mee. Binnen 24 uur krijgt u een reactie van een advocaat.> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Pro deo advocaat
> Over Hulpbijhuren.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners
> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement